Általános Szerződési Feltételek

 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Happy Squirrel s.r.o. jelen általános szerződési feltételei (a továbbiakban: „szerződési feltételek"), székhelye: Trojická 1910/7, 128 00 Prága, cégjegyzékszáma: 09163034, adószáma: CZ09163034, bejegyezve a Prágában vezetett cégjegyzék C részlegébe, 202832-es betétlap (a továbbiakban: "Eladó") szabályozza a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az Eladó és egy másik természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: "Vevő") között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: "Adásvételi szerződés") kapcsán vagy alapján keletkeznek. Az online áruházat az Eladó a www.vidammokus.hu internetes címen, egy webes felületen (a továbbiakban: "az áruház webes felülete") keresztül üzemelteti.

A temékek ára tartalmazza a törvény által meghatározott 27% áfát.

1.2 Az Általános Szerződési Feltételek szabályozzák továbbá a szerződő felek jogait és kötelezettségeit az Eladó weboldalának (a továbbiakban: "Weboldal") és egyéb kapcsolódó jogviszonyainak használata során. Az Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az Eladótól árut vásárolni szándékozó személy az áru megrendelésekor üzleti tevékenysége során jár el.

1.3. Az Általános Szerződési Feltételektől eltérő rendelkezésekről is meg lehet állapodni egy adásvételi szerződésben. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4 Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az általános szerződési feltételek magyar nyelven készülnek. Az adásvételi szerződés magyar nyelven köthető.

1.5 Az Eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

 

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1 A Vevő a Weboldalon történő regisztrációja alapján hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A Vevő a felhasználói felületéről rendelhet árut (a továbbiakban: "felhasználói fiók"). Amennyiben a Webáruház webes felülete lehetővé teszi, a Vevő közvetlenül a Webáruház webes felületéről regisztráció nélkül is rendelhet árut.

2.2 A Vevő a weboldalon történő regisztráció és az áruvásárlás során köteles a valóságnak megfelelő és valós adatokat megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A Vevő által a felhasználói fiókban és az áruk megrendelésekor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

2.3 A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A Vevő köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat, és tudomásul veszi, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a Vevő e kötelezettségének megszegéséért.

2.4 A Vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát.

2.5 Az Eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a Vevő több mint 1 évig nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésből (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket) eredő kötelezettségeit.

2.6 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különös tekintettel az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartására, illetve harmadik fél hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartására.

 

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1 Az üzlet webes felülete tartalmazza az Eladó által eladásra kínált áruk listáját. A kínált termékek árai tartalmazzák az adót és minden kapcsolódó díjat. A termékek eladására vonatkozó ajánlat és a termékek árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg azok az üzlet webes felületén láthatóak. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg megállapított feltételek mellett adásvételi szerződést kössön. A webáruház internetes felületén elhelyezett minden termék eladására vonatkozó ajánlat nem kötelező érvényű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezekre az árukra.

3.2 Az áruház webes felülete az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információkat is tartalmaz. Az áruház webes felületén felsorolt, az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az árukat Magyarországon belül szállítják.

3.3 Az áruk megrendeléséhez a vevő kitölti a webáruház webes felületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap különösen a következőkre vonatkozó információkat tartalmazza: - a megrendelt áruk (a megrendelt árukat a Vevő "helyezi be" a Webáruház webes felületének elektronikus kosarába), - az áruk vételárának fizetési módja, a megrendelt áruk szállításának kívánt módjára vonatkozó információk és - az áruk szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk (a továbbiakban együttesen "megrendelés").

3.4. Mielőtt a megrendelést elküldi az Eladónak, a Vevő jogosult ellenőrizni és módosítani a Vevő által a megrendelésben megadott adatokat, beleértve a vevő azon képességét, hogy a megrendelésbe történő adatbevitel során elkövetett hibákat felismerje és kijavítsa. A Vevő a megrendelést a " " gombra kattintva küldi el az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés befogadását a Vevőnek a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a felhasználói felületen vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: "Vevő e-mail címe“).

3.5 A megrendelés jellegétől függően (az áruk mennyisége, a vételár összege, a becsült szállítási költségek) az Eladó mindig jogosult a Vevőtől további megrendelési megerősítést kérni (például írásban vagy telefonon).

3.6. Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó elektronikus levélben küld a Vevőnek a Vevő elektronikus levelezési címére.

3.7 A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó nem köteles az adásvételi szerződést megkötni, különösen nem olyan személyekkel, akik korábban lényegesen megszegték az adásvételi szerződést (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket).

3.8 A Vevő beleegyezik abba, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távkommunikációs eszközöket használjon. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a Vevőnél a távoli kommunikációs eszközök használatával kapcsolatban felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a Vevő viseli.

 

4. A TERMÉKEK ÁRA ÉS A FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1 A termékek árát és a termékeknek az adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a Vevő az alábbi módokon fizetheti meg az Eladónak: 
- készpénzben, a Vevő által a megrendelésben megadott helyen történő átvételkor; 
- online fizetési kártyával

4.2 A vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is. Amennyiben kifejezetten másként nem szerepel, a vételár tartalmazza az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3 Készpénzben vagy utánvéttel történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő.

4.4. Nem készpénzes fizetés esetén a vevő a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeget jóváírják a számlán.

4.5 Az Eladó jogosult - különösen abban az esetben, ha a Vevő nem erősíti meg a megrendelést (3.5. cikk) - a teljes vételár kifizetését követelni, mielőtt az árut a Vevőnek elszállítanák.

4.6 Az Eladó által a Vevőnek nyújtott árengedmények nem vonhatók össze.

4.7. Amennyiben a kereskedelmi kapcsolatokban szokásos, vagy azt általánosan kötelező erejű jogszabály írja elő, az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóügyi bizonylatot - számlát - állít ki a Vevő részére. Az Eladó ÁFA fizető. Az Eladó az adóigazolást - számlát - az áru árának kiegyenlítését követően állítja ki a Vevő részére, és elektronikus formában küldi meg a Vevő elektronikus címére.

 

5. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

5.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a módosított Polgári Törvénykönyvről szóló 40/1964. sz. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 53. § (8) bekezdésének rendelkezései szerint, hogy többek között a vevő kívánságai szerint módosított áruk, valamint a gyors romlásnak, elhasználódásnak vagy elavulásnak kitett áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződés nem vonható vissza.

5.2 Az 5.1. cikkben említett esetet vagy bármely más olyan esetet kivéve, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a Vevőnek joga van az adásvételi szerződéstől az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül elállni a Polgári Törvénykönyv 53. § (7) bekezdésének rendelkezései szerint. Az adásvételi szerződéstől való elállást az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül kell eljuttatni az eladóhoz az eladó üzleti címére vagy az eladó e-mail címére.

5.3 Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az adásvételi szerződés kezdettől fogva érvényét veszti. Az árut az elállási nyilatkozatnak az Eladó részére történő elküldését követő 3 munkanapon belül kell visszaküldeni az Eladónak. Abban az esetben, ha a Vevő megszegi az előző mondat szerinti kötelezettségét, az Eladó minden egyes késedelmes nap után kötbérre jogosult, legfeljebb az áru vételárának megfelelő összegre. Ez a rendelkezés nem érinti a szerződéses kötbér hatálya alá tartozó kötelezettség megszegéséből eredő kár megtérítésére való jogot, még akkor sem, ha a kár meghaladja a szerződéses kötbért. Az árut sértetlenül és használatlanul kell visszaküldeni az eladónak, lehetőleg eredeti csomagolásban.

5.4 Az áru Vevő általi, az Általános Szerződési Feltételek 5.3. cikke szerinti visszaküldését követő tíz (10) napon belül az Eladó jogosult a visszaküldött árut megvizsgálni, különösen annak megállapítására, hogy a visszaküldött áru sérült, elhasználódott vagy részben elfogyott.

5.5 Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az Eladó a Vevőnek az Áruk megvizsgálására az Általános Szerződési Feltételek 5.4. cikke szerinti határidő lejártát követő tíz (10) napon belül visszatéríti a vételárat (kivéve az áru szállításával kapcsolatban felmerült költségeket), készpénz nélkül a Vevő által megjelölt számlára. Az Eladó jogosult a vételárat készpénzben is visszafizetni, ha a Vevő az árut visszaküldi.

5.6 A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vevő által visszaküldött áru sérült, elhasználódott vagy részben elfogyott, az Eladó jogosult a Vevőnél keletkezett kár megtérítésére. Az Eladó jogosult a kár megtérítésére vonatkozó követelését egyoldalúan beszámítani a Vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe. Hasonlóképpen az Eladó jogosult a szerződéses kötbérre vonatkozó, az Általános Szerződési Feltételek 5.3. cikke szerinti követelését egyoldalúan beszámítani a Vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe.

 

6. ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS -KÉZBESÍTÉS

6.1 Az áru szállításának módját az Eladó határozza meg, hacsak az adásvételi szerződés másként nem rendelkezik. Ha a szállítási módot a Vevő kérésére határozzák meg, a Vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.

6.2 Amennyiben az Eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a megrendelésben megadott helyre szállítani, a Vevő köteles az árut a szállításkor átvenni.

6.3. Abban az esetben, ha a Vevő részéről felmerülő okok miatt az árut a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell leszállítani, a Vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával kapcsolatos költségeket, illetve az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket.

6.4 Az árufuvarozótól való átvételkor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíteni a fuvarozót. Amennyiben a csomagolás sérültnek bizonyul, ami a szállítmányba való illetéktelen behatolásra utal, a Vevő visszautasíthatja a szállítmány átvételét a fuvarozótól. A szállítólevél aláírásával a vevő megerősíti, hogy az áruszállítás minden feltételnek és követelménynek megfelelt, és hogy a szállítmány csomagolásának megsértésével kapcsolatos esetleges későbbi követelések nem vehetők figyelembe.

6.5 A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az áruszállítással kapcsolatban az Eladó szállítási feltételei szabályozhatják.

 

7. HIBÁKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG, JÓTÁLLÁS

7.1. A szerződő felek jogait és kötelezettségeit az eladó hibafelelősségével kapcsolatban, beleértve az eladó szavatossági felelősségét is, a vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 612. és azt követő §-ainak rendelkezései) szabályozzák.

7.2 Az Eladó felel a Vevővel szemben azért, hogy az eladott termék megfelel az adásvételi szerződésnek, különösen azért, hogy hibátlan. Az adásvételi szerződésnek való megfelelés azt jelenti, hogy az eladott termék a szerződésben előírt, az eladó, a gyártó vagy annak képviselője által leírt vagy a reklámjaik alapján elvárt, illetve a termékre szokásos típusú termék minőségével és teljesítményével rendelkezik, megfelel a jogszabályi előírások követelményeinek, megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van, és megfelel annak a célnak, amelyre az eladó szerint a terméket használják, vagy amelyre a terméket általában használják.

7.3. Amennyiben a Vevő általi átvételkor a termék nem felel meg az adásvételi szerződésnek (a továbbiakban: az adásvételi szerződéssel való ellentét), a Vevő jogosult arra, hogy az Eladó a terméket a Vevő kérésének megfelelően ingyenesen és haladéktalanul az adásvételi szerződésnek megfelelő állapotba hozza, akár a termék kicserélésével, akár javításával; amennyiben ez az eljárás nem lehetséges, a Vevő a termék árából ésszerű árengedményt követelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vevő a termék átvétele előtt tudott az adásvételi szerződésnek való meg nem felelésről, vagy az adásvételi szerződésnek való meg nem felelést okozta. Az adásvételi szerződéssel való ellentétet, amely az áru átvételének időpontjától számított hat (6) hónapon belül válik nyilvánvalóvá, úgy kell tekinteni, mintha az átvétel időpontjában fennállt volna, kivéve, ha az áru jellege ennek ellentmond, vagy az ellenkezőjét bizonyítják.

7.4 Amennyiben nincs szó olyan termékről, ami romlandó vagy használt, az eladó felel azokért a hibákért, amelyek az áru átvétele után, a jótállási időn belül az adásvételi szerződés megszegéseként jelentkeznek (jótállás).

7.5 A Vevőnek az Eladó hibákért való felelősségéből eredő jogait, beleértve az Eladó szavatossági felelősségét is, a Vevő az Eladó székhelyén gyakorolja.

 

8. A FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1 A Vevő az Áruk tulajdonjogát az Áruk teljes vételárának kifizetésével szerzi meg.

8.2 A Vevő tudomásul veszi, hogy a szoftver és a webes felület egyéb összetevői (beleértve a kínált áruk fényképeit is) szerzői jogi védelem alatt állnak. A Vevő vállalja, hogy nem végez semmilyen olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné számára vagy harmadik fél számára, hogy beavatkozzon a szoftverbe vagy a Webáruház webes felületének egyéb összetevőibe, vagy azokat jogosulatlanul használja.

8.3 A Vevő nem jogosult olyan mechanizmusok, szoftverek vagy egyéb eljárások használatára, amelyek negatív hatással lehetnek az üzlet webes felületének működésére. A Webáruház webes felülete csak olyan mértékben használható, amely nem sérti az Eladó más ügyfeleinek jogait, és amely összhangban van a céljával.

8.4 Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 53a. § (1) bekezdése szerinti magatartási kódexek.

8.5 A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a Weboldal harmadik fél általi beavatkozásából vagy a Weboldal rendeltetésellenes használatából eredő hibákért.

 

9. KÉZBESÍTÉS

9.1 Eltérő megállapodás hiányában az adásvételi szerződéssel kapcsolatos minden levelezést írásban, elektronikus levélben, személyesen vagy postai szolgáltatón keresztül ajánlott levélben kell eljuttatni a másik félhez (a feladó választása szerint). A Vevőnek a felhasználói fiókjában megadott e-mail címre kell kézbesíteni. 

9.2 Az üzenet kézbesítése megtörtént:
- elektronikus levélben történő kézbesítés esetén a bejövő levelek szerverén történő kézhezvétel pillanatában; az elektronikus levélben küldött üzenetek sértetlenségét tanúsítvány biztosíthatja,

- személyes kézbesítés vagy postai szolgáltató általi kézbesítés esetén a címzett általi átvétellel,

- személyes kézbesítés vagy postai szolgáltatón keresztül történő kézbesítés esetén a küldemény átvételének megtagadásával is, ha a címzett (vagy a nevében a küldemény átvételére jogosult személy) megtagadja a küldemény átvételét,

- postai szolgáltató általi kézbesítés esetén a küldemény postai szolgáltatónál történő letétbe helyezésétől és a címzettnek a letétbe helyezett küldemény átvételére vonatkozó felszólításától számított tíz (10) nap elteltével, ha a küldeményt a postai szolgáltatónál helyezték letétbe, még akkor is, ha a címzett nem szerzett tudomást a letétbe helyezésről.

 

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

10.1 Amennyiben a Weboldal használatával kapcsolatos jogviszony vagy az adásvételi szerződésen alapuló jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a jogviszonyra a cseh jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogait.

10.2 Az Eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni, és az Eladó tevékenysége nem kötött más engedélyhez. A kereskedelmi ellenőrzést saját hatáskörében az illetékes kereskedelmi hatóság végzi.

10.3 Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés vagy az általános szerződési feltételek módosítását írásban kell megtenni.

10.4 Az Adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

10.5 Az Eladó elérhetőségei: szállítási cím, e-mail cím, telefon.

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz