Felhasználási feltételek

  1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "feltételek") a társaság

 

A&P Company s.r.o.,

 

Kaprova 42/14, 110 00 Prága, Csehország

 

azonosító szám: 27810011

 

adóazonosító szám: CZ27810011

 

bejegyzésre került a Prágában vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C szakasz, 202832

 

e -mail: info@vidammokus.hu

 

tel: +36 70 427 3672

 

(a továbbiakban: "eladó")

 

szabályozzák a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az eladó és más természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: vevő) között létrejött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: "adásvételi szerződés") vagy annak alapján keletkeznek. az eladó online áruházán keresztül. Az internetes üzletet az eladó üzemelteti a www.vese internetes címen, egy webes felületen keresztül (a továbbiakban: "az üzlet webes felülete").

 

1.2. Az Üzleti Feltételek továbbá szabályozzák a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, amikor az eladó weboldalát használják a címen (a továbbiakban: "weboldal") és egyéb kapcsolódó jogviszonyokat. Az üzleti feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az árut az eladótól vásárolni szándékozó személy cselekszik, amikor üzleti tevékenysége során árut rendel.

 

1.3. Az üzleti feltételektől eltérő rendelkezésekről az adásvételi szerződésben lehet megállapodni. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.

 

1.4. Az üzleti feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az

adásvételi szerződés és az üzleti feltételek magyar nyelven készülnek.

 

1.5. A feltételek szövegét az eladó módosíthatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek korábbi verziójának érvényességi ideje alatt felmerülő jogokat és kötelezettségeket

 

  1. FELHASZNÁLÓI FIÓK

 

2.1. A weboldalon végzett vásárlói regisztráció alapján a vevő hozzáférhet a felhasználói felületéhez. Felhasználói felületéről a vevő árut rendelhet (a továbbiakban: felhasználói fiók). Ha az áruház webes kezelőfelülete lehetővé teszi, a vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül az áruház webes felületéről.

 

2.2. A weboldalon történő regisztrációkor és az áruk rendelésekor a vevő köteles minden adatot helyesen és hitelesen közölni. A vevő köteles bármilyen változás esetén frissíteni a felhasználói fiókban megadott adatokat. A vevő által a felhasználói fiókban és az áruk rendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tartja.

 

2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vevő köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat, és tudomásul veszi, hogy az eladó nem felelős azért, hogy ezt a kötelezettséget a vevő megszegte.

 

2.4. A vevő nem jogosult harmadik személyeknek engedélyezni a felhasználói fiók használatát.

 

2.5. Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen akkor, ha a vevő 1 évnél tovább nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeit (beleértve az üzleti feltételeket is).

 

2.6. A vevő tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy a felhasználói fiók nem érhető el éjjel -nappal, különös tekintettel az eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartására, ill. harmadik fél hardverének és szoftverének szükséges karbantartása.

 

  1. A VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS KÖVETKEZTETÉSE

 

3.1. Az áruház webes felülete tartalmazza az eladó által eladásra kínált áruk listáját. A kínált termékek árai a hozzáadottérték -adót és az összes kapcsolódó díjat tartalmazzák. Az áruk eladására vonatkozó ajánlat és ezen áruk mindaddig érvényesek, amíg megjelennek az áruház webes felületén. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó lehetőségét arra, hogy egyénileg megállapított feltételek mellett adásvételi szerződést kössön. Az áruház webes felületén elhelyezett áruk értékesítésére vonatkozó valamennyi ajánlat nem kötelező érvényű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen árukkal kapcsolatban.

 

3.2. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről is. Az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk az áruház webes felületén csak akkor érvényesek, ha az árut Magyarország területén szállítják.

 

3.3. Az áru megrendeléséhez a vevő kitölti a megrendelőlapot az áruház webes felületén. A megrendelőlap különösen az alábbiakra vonatkozó információkat tartalmazza: - a megrendelt áruk (a megrendelt árukat a vevő „beilleszti” az áruház webes felületének elektronikus bevásárlókosarába), - a vételár megfizetésének módja, a szükséges a megrendelt áruk szállítása és a továbbiakban együttesen: „megrendelés”).

 

3.4. Mielőtt elküldené a megrendelést az eladónak, a vevő ellenőrizheti és módosíthatja a megrendelésben megadott adatokat, még akkor is, ha a vevő képes észlelni és kijavítani a rendelésbe történő adatbevitel során elkövetett hibákat. A vevő a "megrendelés" gombra kattintva elküldi a megrendelést az eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az eladó a megrendelés kézhezvétele után azonnal ezt a nyugtát a visszaigazolja az ügyfélnek e-mailben a vevő felhasználói felületén vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: "vevő e-mail címe").

 

3.5. A megrendelés jellegétől (áruk mennyisége, vételár, becsült szállítási költségek) függően az eladó mindig jogosult a vásárlótól a megrendelés további megerősítését kérni (például írásban vagy telefonon).

 

3.6. Az eladó és a vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítéséből ered, amelyet az eladó e-mailben, a vevő e-mail címére küld a vevőnek.

 

3.7. A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni, különösen olyan személyekkel, akik korábban lényegesen megszegték az adásvételi szerződést (beleértve az üzleti feltételeket is).

 

3.8. A vevő vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor távközlési eszközöket használ. A vevőnek az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a távközlési eszközök használatával kapcsolatban felmerült költségeit (internetkapcsolat, telefonhívások költségei) a vevő maga viseli.

 

  1. ÁRUK ÁRA ÉS Fizetési feltételek

 

4.1. Az áru árát és az adásvételi szerződés szerinti áruk szállításával kapcsolatos költségeket a vevő az alábbi módokon fizetheti ki az eladónak: utánvéttel a vevő által a megrendelésben megadott helyen; készpénzmentes átutalás; fizetési kártya online.

 

4.2. Készpénzes fizetés vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Készpénzes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 3 napon belül fizetendő.

 

4.3. Nem készpénzes fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a változó fizetési szimbólummal együtt megfizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a vevő a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeget jóváírják a számlán.

 

4.4. Az eladó jogosult, különösen abban az esetben, ha a vevő nem ad további megerősítést a megrendelésről (3.5. Cikk), hogy a teljes vételár megfizetését követelheti, mielőtt elküldi az árut a vevőnek.

 

4.5. Az eladó által a vevőnek biztosított árukra vonatkozó kedvezmények nem vonhatók össze egymással.

 

4.6. Ha ez az üzleti kapcsolatokban szokásos, vagy ha az általánosan kötelező jogszabályok ezt előírják, az eladó adózási bizonylatot - számlát - állít ki a vevőnek az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről. Az eladó a hozzáadottérték -adó fizetője. Az adóigazolást - számlát az eladó állítja ki a vevőnek az áru megfizetése után, és elektronikus formában elküldi a vevő elektronikus címére.

 

  1. HIBÁS FELELŐSSÉG, GARANCIA

 

7.1. Az eladó felelős a vevő felé azért, hogy az eladott dolog megfelel az adásvételi szerződésnek, különösen, hogy hibátlan. Az adásvételi szerződés betartása azt jelenti, hogy az eladott dolog rendelkezik a szerződésben előírt, az eladó, a gyártó vagy képviselője által leírt, vagy a reklám alapján elvárt minőségi és hasznos tulajdonságokkal, vagy a szokásos minőségi és hasznos tulajdonságokkal. az a fajta, amely megfelel a jogszabályi követelményeknek, megfelelő mennyiségben, mértékben vagy súlyban van, és megfelel annak a célnak, amelyet az eladó a dolog használatára vonatkozóan megjelölt, vagy amelyre a dolgot általában használják.

 

  1. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS KERESKEDELMI ÜZENETEK KÜLDÉSE

 

6.1. A vevő hozzájárul a következő személyes adatok kezeléséhez: név és vezetéknév, lakcím, azonosító szám, adóazonosító szám, e-mail cím, telefonszám és (a továbbiakban együttesen: "személyes adatok").

 

6.2. A vevő beleegyezik abba, hogy az eladó feldolgozza a személyes adatokat, az adásvételi szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából, valamint információ és üzleti üzenetek küldése céljából.

 

6.3. A vevő tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait (a regisztráció során, felhasználói fiókjában, az áruház webes felületéről történő rendeléskor) helyesen és őszintén közölni, és köteles indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni az eladót minden változásról. személyes adatait.

 

6.4. Az eladó felhatalmazhat egy harmadik felet arra, hogy feldolgozza a vevő személyes adatait. Az árut szállító személyeken kívül az eladó a személyes adatokat a vevő előzetes hozzájárulása nélkül nem továbbítja harmadik félnek.

 

6.5. A személyes adatokat határozatlan ideig kezeljük. A személyes adatokat elektronikus formában, automatizált módon vagy nyomtatott formában, nem automatizált módon dolgozzuk fel.

 

6.6. A vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és tájékoztatást kapott arról, hogy ez a személyes adatok önkéntes szolgáltatása. A Vevő kijelenti, hogy arról értesítették, hogy az Eladó vonatkozásában a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonható az Eladó címére küldött írásbeli értesítéssel.

 

6.7. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó áruival, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat a Vevő elektronikus címére küldje, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő elektronikus címére.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz